توسعه زيرساخت‌ها در روستاهاي محروم و كم برخوردار استان بوشهر
  معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع آيين‌نامه اجرايي قانون بسيج سازندگي را ...
  800 ميليارد ريال براي محروميت زدايي در استان بوشهر هزينه مي شود
  تنها راه موفقيت در عرصه اقتصاد مقاومتي استفاده از توان جوانان است
  محروميت زدايي
  توسعه زيرساخت‌ها در روستاهاي محروم و كم برخوردار استان بوشهر
  مسئول سازمان بسيج سازندگي سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از توسعه زيرساخت‌ها در روستاهاي محروم و كم ...
  تازه ها
  استان ها